امروز

پنج شنبه, ۸ خرداد , ۱۳۹۹

  ساعت

۰۷:۵۵ قبل از ظهر


رفع تحریم‌های آمریکا علیه ایران در شرایط شیوع کرونا ضروری است

بیش از ۳۰۰ سازمان مردم‌نهاد ملی و استانی در نامه‌ای دبیرکل سازمان ملل متحد ضرورت رفع تحریم‌های یک‌جانبه و غیر انسانی آمریکا در شرایط شیوع بیماری کرونا را گوشزد کردند و همچنین از وزیر کشور خواستند که این نامه را پیگیری کند.

به گزارش ایلنا، هفت شبکه تخصصی سازمان‌های مردم‌نهاد، ۲۲َ سازمان مردم‌نهاد دارای مقام مشورتی در سازمان ملل متحد، ۹ انجمن دوستی ایران و سایر کشورها و ۳۰۰ سازمان مردم‌نهاد ملی و استانی در نامه‌ای به «آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل متحد ضرورت رفع تحریم‌های یک‌جانبه و غیر انسانی آمریکا در شرایط شیوع بیماری کرونا را گوشزد کردند

متن نامه این نهادها بدین شرح است :

«جناب آقای آنتونیو گوترش

دبیرکل محترم سازمان ملل متحد

با احترام؛

حق برخورداری از بهداشت و سلامت عمومی یکی از حقوق بنیادین شناخته شده در نظام بین‌المللی حقوق بشر

است که در اسناد گوناگون بین‌المللی جایگاهی استواری دارد.

اعلامیه جهانی حقوق بشر، سلامتی را به عنوان بخشی از استاندارد مناسب زندگی تلقی کرده و در بند  ۱ماده ۲۵ خود، «مراقبتهای بهداشتی» را در کنار خوراک، پوشاک، مسکن و خدمات اجتماعی ضروری، جزو شرایط حداقلی اقتصادی و اجتماعی برای استاندارد مناسب زندگی و رفاه و سلامتی هر فرد دانسته است.

همچنین ماده  ۱۲میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ( )۱۹۹۶به موضوع حق بر سلامتی میپردازد و اشعار می‌دارد: کشورهای عضو این میثاق حق هر فرد را به بهرهمندی از عالیترین سطح قابل حصول سلامتی جسمی و روانی به رسمیت می‌شناسند و پیشگیری و معالجه و کنترل بیماریهای همهگیر و همچنین ایجاد شرایطی جهت تأمین تمام خدمات و مراقبت‌های پزشکی در مواقع بیماری را از وظایف دولت‌های عضو این پیمان می‌داند.

کنوانسیون حقوق کودک، نیز در ماده  ۲۴خود، حق کودک را در برخورداری از بالاترین سطح استاندارد سلامت و تسهیلات لازم برای درمان بیماری و توانبخشی به رسمیت می‌شناسد. طبق این ماده، دولت‌ها باید روشهای مناسب را در زمینه کاهش مرگومیر نوزادان و کودکان و ارائه مشاوره پزشکی و مراقبتهای بهداشتی اولیه، مبارزه با بیماری‌ها و سوءتغذیه و تضمین مراقبت‌های قبل و پس از زایمان مادران اتخاذ کنند.

آقای دبیرکل!

سالهاست مردم ایران مورد تحریم دولت آمریکا بودهاند و از زمان تصدی ریاست جمهوری دونالد ترامپ این تحریم‌های یکجانبه بر خلاف تعهدات بینالمللی آنچنان گسترش یافته که معنایی جز محاصره و جنگ اقتصادی علیه مردم ایران ندارد و سازمان ملل متحد تاکنون نتوانسته است به وظایف قانونی خود در الزام دولت آمریکا به رعایت مقررات حقوق بشری عمل نماید.

شیوع ویروس کرونا در ایران، همزمان با تداوم این تحریم‌های غیرانسانی هر روز جان بسیاری از ایرانیان را می‌گیرد.

پزشکان، پرستاران و کارشناسان بهداشتی به علت کمبود تجهیزات پزشکی و بهداشتی جان خود را حین انجام

وظیفه از دست می‌دهند .

آقای دبیرکل!

جان میلیون‌ها ایرانی در مخاطره است. ایران برای خرید تجهیزات پزشکی و وسایل حفاظتی برای  ۸۰میلیون نفر

جمعیت خود نیازمند منابع مالی است. سازمانهای مردم نهاد و جامعه مدنی ایران امضاکننده این نامه تقاضا دارند

تا دیر نشده است با استفاده از ظرفیت دبیرکلی سازمان ملل متحد با پیگیری لغو تحریم‌های غیرانسانی امریکا علیه مردم ایران از ادامه این جنایت علیه بشریت جلوگیری کنید.

با احترام

آنها همچنین در نامه ای دیگر از عبدالرضا رحمانی کشور خواستند که پیگیری های لازم نامه سازمان‌های مردم نهاد به رئیس سازمان ملل را انجام دهد.

متن امه به شرح زیر است:

با سلام و شادباش اعیاد نوروز و مبعث؛

احتراما به پیوست، نامه تشکل‌های غیردولتی و مردم نهاد سراسر کشور به دبیرکل محترم سازمان ملل متحد (متن فارسی و انگلیسی)، با موضوع اعتراض به وضع تحریم‌های یک‌جانبه و سیاست‌های محدودکننده دول خارجی علیه ایران، جهت استحضار و انجام پیگیری‌های مرتبط تقدیم می‌شود.

این نامه با مشارکت نزدیک به  ۳۵۰تشکل رسمی و قانونی شامل شبکه‌های ملی و استانی، تشکل‌های دارای مقام

مشورتی، انجمنهای دوستی ایران و سایر کشورها و صدها سازمان غیردولتی و مردم نهاد ملی و استانی در حوزه‌های فعالیتی گوناگون، تدوین و تنظیم شده است.

ذیلا متن نامه و اسامی امضاءکنندگان، با این توضیح که امضاء مقام صلاحیت دار و نشان رسمی هر تشکل از طریقسایت مربوطه به آدرس  ngonews۲۰۲۰.com ثبت شده است، از نظرتان میگذرد.

اسامی امضاءکنندگان نامهبه دبیرکل سازمان ملل درباره آثار تحریم ایران بر مدیریت بحران بیماری کرونا:

شبکه‌های ملی

 -۱شبکه سازمانهای غیردولتی زنان در جمهوری اسلامی ایران

 -۲شبکه تشکلهای محیط زیست و منابع طبیعی کشور

 -۳شبکه ملی سازمانهای مردم نهاد ناشنوایان ایران

 -۴شبکه ملی تشکلهای مردمی و موسسات خیریه حوزه سرطان ایران

 -۵شبکه ملی تشکلهای مردمنهاد معلولان جسمی حرکتی

 -۶شبکه رشد فراگیر و توسعه پایدار

 -۷شبکه تشکلهای محیط زیست و منبع طبیعی استان فارس

تشکلهای دارای مقام مشورتی

 -۸کانون معلولین توانا

 -۹انجمن سلامت خانواده ایران

 -۱۰موسسه مطالعات و تحقیقات زنان

 -۱۱موسسه فراسوی تعالی

 -۱۲سازمان دفاع از قربانیان خشونت

 -۱۳موسسه خیریه پیوند گل نرگس

 -۱۴مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد

 -۱۵انجمن زنان ایرانی طرفدار توسعه پایدار و محیط زیست

 -۱۶موسسه خیریه بینالمللی زنجیره امید

 -۱۷انجمن اتیسم ایران

 -۱۸بنیاد بینالمللی خیریه آبشار عاطفه ها

انجمنهای دوستی ایران و سایر کشورها

 -۱۹انجمن دوستی ایران و اسپانیا

 -۲۰انجمن دوستی ایران و فرانسه

 -۲۱انجمن دوستی ایران و ژاپن

 -۲۲انجمن دوستی ایران و ایتالیا

 -۲۳انجمن دوستی ایران وقبرس

 -۲۴انجمن دوستی ایران و هند

 -۲۵انجمن دوستی ایران و کامرون

 -۲۶انجمن دوستی ایران و پرتغال

 -۲۷انجمن دوستی ایران و آلمان

تشکلهای ملی و استانی

 -۲۸کانون هموفیلی ایران ( و  ۳۶شعبه در کشور)

 -۲۹مجمع نخبگان ایران

 -۳۰انجمن اطلاع رسانی دیابت گابریک

 -۳۱انجمن دیابت ایران

 -۳۲جامعه معلولین ایران

 -۳۳انجمن مولتیپل اسکلروز ایران (ام.اس)

 -۳۴انجمن کوچولوهای ایرانی (کوتاهقامتان بلندهمت)

 -۳۵انجمن صرع ایران

 -۳۶خانه نجات ایران

 -۳۷انجمن تغذیه ایران

 -۳۸انجمن احیای شنوایی ایران

 -۳۹انجمن هامون ایران

 -۴۰خانه تعاونگران ایرانی

 -۴۱انجمن کوچولوهای ایرانی

 -۴۲سازمان بانوان یهودی ایران

 -۴۳سازمان مردمنهاد ملی و بین المللی آسیای واحد

 -۴۴انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده

 -۴۵انجمن علمی حشرهشناسی پزشکی ایران

 -۴۶انجمن الانان و الاتین

 -۴۷سفیران سلامتی شیرازیس

 -۴۸انجمن پاسبانان طبیعت اقطاع

 -۴۹موسسه نیکوکاری و امور خیریه دیانت امام علی(علیه السلام)

 -۵۰انجمن دوستداران کودکان آسیب دیده اجتماعی راه مدرسه

 -۵۱انجمن یاس کرمان

 -۵۲کیمیای هنر ستارگان درخشان

 -۵۳کانون اجتماعی بانوان کارآفرین توانمند شهرستان انار

 -۵۴انجمن بحرآسمان

 -۵۵بنیاد نیکوکاری و فرهنگی سیدالشهدا

 -۵۶انجمن حمایت از بیماران دیابتی عرفان سلامت استان کرمان

 -۵۷خیریه امام سجاد (ع)کوهبنان

 -۵۸کانون ناشنوایان سیرجان

 -۵۹مرکز نیکوکاری گلشن نور اصناف

 -۶۰انجمن حمایت از بیماران تالاسمی استان کرمان

 -۶۱مرکز خیریه مهرآوید کریمان

 -۶۲موسسه ستارگان سبز طبیعت

 -۶۳شمیم مهر دیار کریمان

 -۶۴خیریه امام علی علیه السلام شهرستان کوهبنان

 -۶۵مؤسسه خیریه منادیان راه هجرت

 -۶۶انجمن رفتگران طبیعت سیرجان

 -۶۷یادداشتی برای فردا

 -۶۸کاشانه امید

 -۶۹انجمن فرهنگی عصر بشارت

 -۷۰نوباوران جوان بم

 -۷۱موسسه مردم نهاد کانون پیشگیری از آسیب های اجتماعی زنجیره های محبت

 -۷۲دوستداران تمدن کهن سبزواران

 -۷۳بوتیا اندیشمند گویر

 -۷۴انجمن دوقلوها و چندقلوهای قلبهای همسان کرمان

 -۷۵انجمن زنان نیکوکار سیرجان

 -۷۶کانون خیریه سندرم داون استان کردستان

 -۷۷انجمن حافظان محیط زیست پاریزکوه

 -۷۸موسسه آفتاب رحمت کریمان جنوب

 -۷۹جمعیت طلوع بی نشانهای کریمان

 -۸۰مهرورزان رویش نیک سبزواران

 -۸۱انجمن چماه کوهبنان

 -۸۲موسسه خیریه الزهرا سلام الله علیها

 -۸۳انجمن اندیشه، تلاش و توسعه رها استان کرمان

 -۸۴موسسه خیریه حضرت زینب (س) شهربابک

 -۸۵انجمن ایثارگران اسوه استان کرمان

 -۸۶موسسه امید فردا

 -۸۷انجمن بیماران کلیوی استان کرمان

 -۸۸انجمن صبح و ورزش استان کرمان

 -۸۹جمعیت احیای انسانی کنگره ۶۰

 -۹۰انجمن مهرورزان زمین پاک مازندران

 -۹۱موسسه پیشگامان ناجی حیات حیوانات

 -۹۲موسسه جوانه های امید و اندیشه

 -۹۳حقوق پژوهان قانون مدار اصفهان

 -۹۴توشه محبت هستی

 -۹۵سازمان مردمنهاد جوانان ژیهات کردستان

 -۹۶جمعیت دوستداران محیط زیست لنگرود

 -۹۷بنیاد خیریه روشنای امید ایرانیان

 -۹۸مؤسسه شکوفایی استعدادهای کودکان مهر

 -۹۹کانون حمایت از پیشکسوتان کشتی کشور

 -۱۰۰جمعیت مردم نهاد یاس نبی

 -۱۰۱تشکل زیست محیطی همای سبز مراغه

 -۱۰۲انجمن نسیم دانش

 -۱۰۳انجمن بهارآفرین شرق

 -۱۰۴کانون فرهنگ ابریشم آستانه

 -۱۰۵موسسه خیریه محکم

 -۱۰۶انجمن توسعه فرهنگ و حقوق شهروندی استان البرز

 -۱۰۷شهروندان آینده ساز کویر

 -۱۰۸سازمان مردم نهاد کلبه بانوان

 -۱۰۹راه نواندیشه شهرکرد

 -۱۱۰آذین مهر نرگس

 -۱۱۱انجمن تغذیه سالم دیار عشق

 -۱۱۲مؤسسه فرهنگی هنری و استودیو آوای اکران بین الملل

 -۱۱۳مجمع بین المللی اساتید مسلمان دانشگاه ها

 -۱۱۴موسسه دوستداران طبیعت جهان نما

 -۱۱۵انجمن دانش آموختگان تئاتر تبریز

 -۱۱۶انجمن همیاران و پاکسازان طبیعت شهرستان اقلید

 -۱۱۷دیوار همدلی احسان

 -۱۱۸سازمان مردم نهاد راه آبی ابریشم

 -۱۱۹انجمن باران مهر اتیسم گیلان

 -۱۲۰موسسه زنان پیام حق

 -۱۲۱کانون سبز تمیشه

 -۱۲۲موسسه بهشت ابوتراب

 -۱۲۳ره آوران سلامت جوان نوید لردگان

 -۱۲۴موسسه مردم نهاد کلبه آسمانی

 -۱۲۵انجمن مردم نهاد ورزشکاران کوشای آینده ساز

 -۱۲۶انجمن طلوع مهر آران و بیدگل

 -۱۲۷انجمن زنان مدیر کارآفرین

 -۱۲۸انجمن ملی زنان کارآفرین

 -۱۲۹موسسه فرهنگی ورزشی صنایع دستی وگردشگری بنیاد نیمروز(گلستان)

 -۱۳۰موسسه هه وراز کردستان

 -۱۳۱انجمن تغذیه سالم شاهرود

 -۱۳۲انجمن نوژیان کوتاه قدان استان کردستان

 -۱۳۳انجمن حمایت از بیماران مبتلا به لوپوس

 -۱۳۴مرکز اقامتی امید سبز بن

 -۱۳۵شکوفه گلگون طبیعت

 -۱۳۶انجمن صنفی مراکز مشاوره و روانشناختی بهزیستی قزوین

 -۱۳۷آسنک فیلم و اندیشه

 -۱۳۸کانون اطلاعرسانی حقوق ایران

 -۱۳۹کازیوه ژیان

 -۱۴۰تشکل بانوان خلاق آسوران

 -۱۴۱راشاد ژیان

 -۱۴۲پیوند مانا

 -۱۴۳انجمن هیمو

 -۱۴۴انجمن حیات سبز لیان

 -۱۴۵پژواک آینه ونداد

 -۱۴۶موسسه افق کردستان

 -۱۴۷تیرازیس پاد پارس

 -۱۴۸کانون مردم نهاد رویش بهار زندگی جوان

 -۱۴۹انجمن محیط زیست و منابع طبیعی شهرستان لردگان استان چهار محال و بختیاری

 -۱۵۰انجمن بانوان کوثر

 -۱۵۱انجمن هاوریانی سروشتی نیشتمان

 -۱۵۲موسسه گردشگری صدای چرخاب دشتستان

 -۱۵۳توسعه فضای سبز پایدار شمال شهرستان ساری

 -۱۵۴انجمن حافظان میراث کویر اردستان

 -۱۵۵مجمع خیرین سلامت کردستان

 -۱۵۶راه نو اندیشه شهرکرد

 -۱۵۷رهپویان سلامت استان چهار محال و بختیاری

 -۱۵۸تیم اجتماع محور زاگرس پاک بروجن

 -۱۵۹آوای مهر میانکوه

 -۱۶۰انجمن آلزایمر استان کردستان

 -۱۶۱پویندگان شهر ایده آل

 -۱۶۲رهپویان سلامت چغادک

 -۱۶۳انجمن تغذیه سالم دیار عشق

 -۱۶۴انجمن مهرورزان کودک خلیج فارس

 -۱۶۵انجمن پیشگیری از آسیب های اجتماعی “ژیانی نوئ”

 -۱۶۶مؤسسه پژوهشگران بیکران هستی

 -۱۶۷موسسه که ژه وان

 -۱۶۸انجمن مخاطرات محیطی و توسعه پایدار اندیشه سازان افق ایرانیان

 -۱۶۹خانه مشارکت های مردمی ایثارگران

 -۱۷۰انجمن خیریه حمایت از بیماران تالاسمی استان کردستان

 -۱۷۱بنیاد ملی هم اندیشی و آموزش کاوش

 -۱۷۲انجمن اهدای عضو ایرانیان

 -۱۷۳انجمن خیریه حمایت از کودکان بهشت

 -۱۷۴موسسه مهر اندیش جوانان امروز

 -۱۷۵دفتر تسهیلگری و توسعه محلی نایسر

 -۱۷۶موسسه خیریه امدادگران عاشورا

 -۱۷۷ژیاری زانایی نیشتمان

 -۱۷۸جمعیت ایرانیان شایسته (خوب رانان سابق)

 -۱۷۹موسسه حامی شایسته گیلان ما

 -۱۸۰انجمن حمایت از بیماران سرطانی پژواک طاهر

 -۱۸۱موسسه خیرریه حمایت ازدختران وزنان کردستان

 -۱۸۲انجمن خیریه مقابله با گرسنگی

 -۱۸۳مجمع خیرین سلامت کشور

 -۱۸۴انجمن دوقلوها و چندقلوهای پارسی

 -۱۸۵موسسه خیریه الحجه

 -۱۸۶گروه همیاران محیط زیست و منابع طبیعی الموت

 -۱۸۷انجمن بانوان تلاشگر شرقی

 -۱۸۸خیرین مسکن ساز استان بوشهر

 -۱۸۹طلوع آفتاب سورین چرام

 -۱۹۰خانه گردشگری پایدار لرستان

 -۱۹۱انجمن خیریه صرع اصفهان

 -۱۹۲مهاجر نجات بخش زندگی خراسان شمالی

 -۱۹۳مهر وطن لرستان

 -۱۹۴موسسه طلوع آفتاب سلامت

 -۱۹۵موسسه خیریه محبان حضرت علی ابن ابوطالب ع

 -۱۹۶نگاه برتر سیمرغ

 -۱۹۷موسسه مردم نهاد امتداد اندیشه ایساتیس

 -۱۹۸انجمن جامعه ایمن

 -۱۹۹موسسه ی محیط زیستی آسمانرود رحیم آباد

 -۲۰۰یاوران همای رحمت

 -۲۰۱کانون مردم نهاد یاوران جوان ورزش پاک

 -۲۰۲انجمن حامیان محیط زیست منگشت

 -۲۰۳انجمن رفتگران طبیعت استان گیلان

 -۲۰۴انجمنحامیانطبیعتومحیطزیستشهرستانحمیدیه

 -۲۰۵طلایه داران دانش

 -۲۰۶مهرآفرینان راهیان سلامت

 -۲۰۷انجمن خیریه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان استان فارس(بنیاد امید)

 -۲۰۸انجمن شهر هوشمند نسل پارسی یزد

 -۲۰۹انجمن شهروند همیار قومس

 -۲۱۰موسسه حامیان راه روشن لرستان

 -۲۱۱موسسه نوید دانش بهمئی

 -۲۱۲گردشگران دشتهای زیبای پارسی

 -۲۱۳بنیاد نیمروز سیستانیها

 -۲۱۴موسسه پایان کارتن خوابی

 -۲۱۵مؤسسه مردم نهاد ترنم اندیشه جوان فردا

 -۲۱۶احیاگران تنفس پاک زمین

 -۲۱۷انجمن توانمند سازی بانوان سفیر

 -۲۱۸خیریه امدادگران عاشورا استان چهار محال و بختیاری

 -۲۱۹چاوشان سلامت پارسه

 -۲۲۰انجمن زنان نواندیش گالیکش

 -۲۲۱مجمع مدیران موفق فردا قزوین

 -۲۲۲انجمن پیشگامان علم وفناوری خوزستان

 -۲۲۳جمعیت همیاران سلامت روان اجتماعی درد آشنا

 -۲۲۴جامعه “همپادی” هم پویان استعدادهای درخشان یکدل ( فارغ التحصیلان سازمان ملی پرورش

استعدادهای درخشان)

 -۲۲۵سرای طلوع امید

 -۲۲۶فرهنگ گستران دادآفرین فارس

 -۲۲۷کانون فرهنگی پویش

 -۲۲۸انجمن پیام اوران سبز سمیرم

 -۲۲۹کانون روانشناسی ژرفای آرامش

 -۲۳۰بنیاد خیریه موج مهربانی

 -۲۳۱انجمن تغذیه طبیعی و گیاهخواری آذربایجان شرقی

 -۲۳۲جمعیت همیاران استان سبز

 -۲۳۳مجمع یرین توسعه روستاها و مناطق محروم کشور ماندگاران

 -۲۳۴کانون روانشناسی ژرفای آرامش

 -۲۳۵آروند برنا

 -۲۳۶موسسه خیریه خادمان حریم ولایت

 -۲۳۷جمعیت نیکخواهان سلامت روان شیراز

 -۲۳۸انجمن بچه های شهر باربد جهرم

 -۲۳۹سفیران تندرستی کلاته

 -۲۴۰انجمن توسعه رسانه های مجازی گیلان

 -۲۴۱بنیاد تاریخ، فرهنگ و تمدن آریا

 -۲۴۲انجمن مردم نهاد باران مهر خزر

 -۲۴۳موسسه مهر خانواده یاسوج

 -۲۴۴مدیران فردای پارس

 -۲۴۵اندیشه رسا مهر فارس

 -۲۴۶موسسه همیاران سلامت روان ترنم باران زندگی گلستان

 -۲۴۷موسسه قاصدک امید ونشاط خوزستان

 -۲۴۸مناسب سازی راهبرد و تدبیر دسترسی خوزستان

 -۲۴۹انجمن بچه های طاقت

 -۲۵۰انجمن دیده بان جلگه سبز خوزستان

 -۲۵۱سازمان مردم نهاد ذاکرین وحی

 -۲۵۲موسسه خیریه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان نور

 -۲۵۳کانون نوآوران و فناوران

 -۲۵۴شمیم یزدان پاک

 -۲۵۵انجمن توسعه پایدار آمل یاران

 -۲۵۶موسسه خیریه خورشیدبقیع

 -۲۵۷گروه یاوران محیط زیست شهرستان دره شهر

 -۲۵۸گروه بینالمللی ورزش خانواده

 -۲۵۹انجمن نوای آب و محیط زاگرس

 -۲۶۰موسسه خیریه گل بوته امید

 -۲۶۱انجمن بهشت فروردین دلفان

 -۲۶۲حامیان توسعه اقتصادی زاگرس غرب

 -۲۶۳موسسه توانمندسازی فرهیخته

 -۲۶۴کانون فرهنگ ابریشم آستانه اراک

 -۲۶۵انجمن یاران نیکوکار جامع

 -۲۶۶موسسه مهرخانواده بوشهر

 -۲۶۷انجمن خیریه مائده آسمانی استان مازندران

 -۲۶۸انجمن دوستداران طبیعت و محیط زیست مارز

 -۲۶۹انجمن فرهنگی اجتماعی مفاخر فیض الله بیگی

 -۲۷۰موسسه خیریه عصای سفید امید کریمان

 -۲۷۱انجمن دیابت دایره آبی

 -۲۷۲خانه مشارکت مردم در سلامت استان قزوین

 -۲۷۳انجمن سلامت روان ریگه ژیان

 -۲۷۴موسسه بانوان نیکوکار شهرستان بافق

 -۲۷۵انجمن همیاران سلامت روان ژین

 -۲۷۶موسسه همیاران سلامت روان مینودر قزوین

 -۲۷۷انجمن زیست محیطی په ر ژین

 -۲۷۸موسسه تدبیر فرهنگیان فارس

 -۲۷۹سازمان مردم نهاد حمایت از خانواده من سرخس

 -۲۸۰انجمن همیارجوانان روستایی سقز

 -۲۸۱حمایتگران توسعه کارآفرین هگمتانه

 -۲۸۲سفیران امید استان مازندران

 -۲۸۳مرکز خدمات مشاوره شکوه

 -۲۸۴موسسه پردیس بانوان تیل

 -۲۸۵جمعیت کردستان سبز

 -۲۸۶موسسه خیریه آل حسنی

 -۲۸۷جمعیت نیکوکاری امام رضایی ها

 -۲۸۸خورشید محبت

 -۲۸۹خیریه طلوع بی نام و نشان ها

 -۲۹۰موسسه خیریه سیدالمرسلین زاهدان

 -۲۹۱منحصر یگانه بی نظیر خراسان شمالی

 -۲۹۲خیریه مکتب الزهرا جیرفت

 -۲۹۳جمعیت همیاران سلامت روان اجتماعی رامان کردستان

 -۲۹۴انجمن همیاران سلامت سانیار

 -۲۹۵مجمع خیرین استان کردستان

 -۲۹۶تشکل مردم نهاد اهدای عضو فرشته ماندگار فاطمه

 -۲۹۷انجمن بانوان شمس زاهدان

 -۲۹۸ئاسوی ژیار صاحب

 -۲۹۹انجمن حمایت از بیماران ام اس کردستان

 -۳۰۰آوای سلامت فردا

 -۳۰۱حامی سیستان تا مکران

 -۳۰۲انجمن آرامش فردای سیستان

 -۳۰۳موسسه خیریه معراج امام حسن مجتبی ع

 -۳۰۴انجمن راهنمایان بین المللی کردستان پاپوروان سنه

 -۳۰۵موسسه مردم نهاد بهار زیبای زندگی

 -۳۰۶موسسه تلاشگران سلامت

 -۳۰۷تشکل محیط زیستی الموت یار

 -۳۰۸سازمان مردم نهاد به توان زن

 -۳۰۹انجمن حمایت از زنان آسیب دیده اجتماعی نسیم مهربانی کردستان

 -۳۱۰مجمع همدلان بیجار گروس

 -۳۱۱مرکز غیردولتی جامع توانمندسازی زن و خانواده

 -۳۱۲اتحادیه بین المللی زنان پیروان ادیان توحیدی

 -۳۱۳انجمن پیشگیری از آسیب اجتماعی رهپویان دیار کردستان

 -۳۱۴کانون خلاقیت و توانمندسازی کودکان بزرگ اندیش آسمان کردستان

 -۳۱۵سازمان مردم نهاد رهجویان امید جوان

 -۳۱۶کانون ندای ماندگار مردم سنندج

 -۳۱۷انجمن دوستداران خانواده موفق

 -۳۱۸انجمن طپش

 -۳۱۹کرسی یونسکو در سلامت اجتماعی و توسعه دانشگاه تهران

 -۳۲۰موسسه مردم نهاد هنگامه معرفت

 -۳۲۱انجمن مردم نهاد بشردوستانه نعیم اباد

 -۳۲۲تولدی دوباره جیرفت

 -۳۲۳انجمن بومی

 -۳۲۴انجمن خیرین حامی دانش اموزان استثنایی کرمان

 -۳۲۵مهر پویان سبز اندیشه

اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
برچسب ها:
دیدگاهها

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد

سومین نمایشگاه نقاشی و آثار دستی معلولین ذهنی تهران برگزار شد + تصاویر
در کنار همیم!
ما ۴۹ درصدیم! سهممان از کابینه چقدر است؟!
درخواست یک آتش نشان از سگ زنده یاب پلیس برای یافتن همکارش در زیر آوار

۱
قاسم رضایی نفر سوم جهان شد
۵ زلزله پیاپی «فاریاب» کرمان را لزراند

۱
قاسم رضایی نفر سوم جهان شد
۵ زلزله پیاپی «فاریاب» کرمان را لزراند

۱
قاسم رضایی نفر سوم جهان شد
۵ زلزله پیاپی «فاریاب» کرمان را لزراند