امروز

پنج شنبه, ۲۲ آذر , ۱۳۹۷

  ساعت

۰۹:۰۰ قبل از ظهر

پایداری تا قبل از اعلام موجودیت جمنا تشکلی بود که درباره موضوعات مختلفسیاسی همواره سعی می کرد بدون محافظه کاری موضع شفاف اتخاذ کند زیرا معتقد بود یک جریان فکری تا زمانی که موضع داشته باشد وموضعش را هم شفاف بیان کند، زنده است اما وقتی دائم در موضعگیری هایش احتیاط کند،کم کم دچار میرایی می شود.
اما جبهه پایداری این روزها دیگر پایداریسابق نیست، ماه‌ها از انتخابات ریاست جمهوری می گذرد اما این تشکل بیشتر نظاره‌گرتحرکات و تحولات حوزه سیاسی کشور است، برخی تحلیلگران و صاحب نظران بر این باورندکه پایداری چون حرفی برای گفتن ندارد سکوت کرده، در مقابل مجید متقی‌فر سخنگویجبهه پایداری دیدگاه یادشده را رد می کند و به خبرآنلاین می گوید: مسئله اصلی پیگیری معیشت مردم است الان بیشترین حرف را ما می زنیم. شخصیت هایپایداری مدام در حال سخنرانی در جاهای مختلف هستند. منتها ما اینها را خرج پایدارینمی کنیم. برخی می خواهند بازار اختلافات گرم شود و مردم سرگرم این مسائل باشند؛این کار که مصلحت نظام نیست.
به گزارش اعتماد نو، مشروح اظهارات سخنگوی جبهه پایداری را در ذیل می خوانید:
****
آقای متقی فر! چرا جبهه پایداری کم سر و صدا شده است؟
خیر، درباره بی سر و صدایی پایداری، واقعیت آناست که از دیگران هم سر و صدایی نمی شنویم. منتها اینکه حساسیت است پایداری چه کارمی کند؟ این کنجکاوی را برخی دوستان و رسانه ها دارند، برای این است که به جبههپایداری علاقه دارند ولی به دیگران لابد این علاقه را ندارند یا بهحرف زدن پایداری علاقه دارند.
به نظر شما چرا برخی به حرف زدن و اعلام موضعپایداری علاقه دارند؟
شما تحلیل دارید، شما باید بگویید چون علت زنگزدن به پایداری را می دانید. ما که از دل شما خبر نداریم.
آقای محبیان اخیرا گفته بود پایداری حرف نمی زد،چون حرفی برای گفتن ندارد، آیا این طور است؟
غیر این بگوید باید تعجب کرد.
حالا به مصداق گوینده این صحبت کاری نداریم اماواقعا این طور است که چون پایداری حرفی برای گفتن ندارد، حرفی نمی زند؟
خیر، بحث این است، مصاحبه ای که پایداری دوستدارد درباره حل مشکلات کشور و مردم است اما آنچه رسانه ها علاقه دارند از جنساختلاف است و اینکه پایداری چه کار می کند؟ الان بیشترین حرف را ما می زنیم. شخصیتهای پایداری مدام در حال سخنرانی در جاهای مختلف هستند. منتها ما اینها را خرجپایداری نمی کنیم. نگاه آن کسی که از او نام بردید و دیگران این نیست.
آنها کارسیاسی را به نفع خودشان تمام می کنند. ما تلاش مان این است که کار سیاسی به نفعنظام و ارزش ها و انقلاب باشد. خبرنگار سئوالی از من می پرسد که کلیک خورش زیادباشد. مثلا زاویه پایداری با فلان جریان به کجا رسید؟ اصلا زاویه دارد یا ندارد؟این سئوالات از جنس مصاحبه های مفید نیست. آخرش این می شود که از پایداری یک نکتهو از دیگری هم نکته ای بگیرند تا بازار اختلافات گرم شود و مردم سرگرم اینهاباشند. این کار که مصلحت نظام نیست. مسئله اصلی پیگیری معیشت مردم است. باید دیدسرنوشت وعده هایی که به مردم دادند به کجا رسید؟ آیا وعده و اقدامات با هم همخوانیدارد؟ وقتی زلزله شد یکی از دوستان رسانه ای اصلاح طلب یک روز بعد از زلزله زنگ زد،نظیر همان سئوال ها را پرسید. به او گفتم خانم محترم زلزله شده است مردم نان، آب،امنیت، سلامتی، مداوا و کمک می خواهند، چرا اینها را پیگیری نمی کنید. رسالت رسانهها پیگیری مشکلات مردم است یا پیگیری اینکه آیت الله مصباح چه کار می کند؟ پایداریچه کار می کند؟ چه زمانی ملاقات داشتند؟ چه گفتند؟ نقشه و برنامه پایداری چیست؟تصور می کنند ما نشستیم همه اش علیه دیگران نقشه می کشیم. به او گفتم ما نیز مثلهمه مردم موضوع زلزله را پیگیری می کنیم که چه اقداماتی شده است؟ نهایتا آخرشدعوایمان شد. حالا آیا شما نیز همین نکته را می خواهید پیگیری کنید یا فقط میخواهید بدانید گروه های دیگر چه کار می کنند؟
در واقع شما می گویید پایداری حرف برای گفتندارد و حرفش نیز پیگیری موضوعات اصلی کشور است؟
بله، مسئله قدس برای ما الان موضوع اول است.انتظار داریم دستگاه دیپلماسی فعال تر برخورد کند. انتظار داریم مردم شفاف بدانند وزیرخارجه انگلیس برای چه آمده بود و چه کار کرد و رفت؟ البته تلویزیون خلاصه صحبت هارا پخش کرد اما ما متوجه نشدیم او آمد و رفت برای چه بود. کسی سابقه او را بایددرآورد، متوجه می شود این آدم در شهرداری و دوره نمایندگی‌اش فاسد و جاسوس بوده،از برخی محافل سیاسی نیز طرد شده است. حال چنین آدمی که جرثومه فساد است و از یکمرکز فساد بلند شده به ایران آمده، برای چه بود؟ خودمان می دانیم انگلیسی ها وفرانسوی ها دنبال مذاکره درباره موشک هستند تا تکمله به برجام بزنند. بله پایداریدرباره اینها حرف دارد. ما حرف هایی می زنیم که آمریکا بدش بیاید و دوستان خوششانبیاید.
شما بر شفاف سازی تأکید دارید، مثلا مردم انتظارداشتند که پایداری در موضوع بست نشینی آقای احمدی نژاد و مقابله با جریان انحرافی موضعشفاف بگیرد …
مردم چنین انتظاری ندارند. این انتظار گروههاست. گُنده کردن موضوع احمدی نژاد به نفع نظام نیست. همه هم می دانند پایداری بااحمدی نژاد هیچ صنمی ندارد. اصلا پایداری درست شد که خط رهبری را پیگیری کند. پسبنابراین این موضوعاتی است که هیچ منفعتی ندارد. حالا یک کسی یک جایی دعوای شخصیراه می اندازد، آدم بیاید این را مسئله عمده کشور کند، این کار به چه درد می خورد.
شما گفتید مردم دغدغه اصلی پایداری هستند، امروزاصلاح طلبان نیز بیان می کنند که چون مشکلات کشور زیاد است و باید به وضعیت زندگی مردماعم از اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی رسیدگی شود بنابراین تمایل دارند و استقبال میکنند که درباره حل و رسیدگی به مسائل اصلی کشور با جریانات رقیب گفتگو کنند، آیاپایداری حاضر است با اصلاح طلبان بنشیند و گفتگو کند؟
هر کسی که دغدغه های اصلی نظام و رهبری راسرلوحه کار خودش قرار دهد استقبال می کنیم و مشکلی نیست. تلقی از دغدغه باید نقطهمشترک باشد یعنی هر کسی برای خودش دغدغه نسازد و بخواهد آن را ملی کند بنابرایناصلاح طلبان موضوعاتی را که می خواهند با پایداری یا هر جریان دیگر به گفتگوبنشینند، اول مطرح کنند.
یعنی اگر اصلاح طلبان درباره محیط زیست، بحرانآب و ریزگردها بخواهند صحبت کنند پایداری با آنها به گفتگو می نشیند؟
اصلاح‌طلبان اول موضوعات مدنظر برای گفتگو رامطرح کنند. درست است که محیط زیست دغدغه رهبری و نظام محسوب می شود اما اولویتبندی نیز اهمیت دارد. به اعتقاد پایداری اولویت الان اقتصاد مقاومتی است. با توجهبه فشار دشمن و ناکامی در برجام، لاجرم نسخه علاج و برون رفت از مشکلات اقتصادمقاومتی محسوب می شود بنابراین براساس اولویت بندی باید پیش رفت و یک مرتبه اولویتپنجم را اولویت اول نکنیم.
در واقع می گویید اگر اصلاح طلبان بخواهند درموضوع اقتصاد مقاومتی با پایداری صحبت کنند شما حاضرید با اصلاح طلبان به گفتگوبنشینید؟
اشکال ندارد. اصلاح طلبان نیز می گویند ما رهبریرا قبول داریم تا حالا ندیدم اکثر اصلاح طلبان بگویند ما رهبری را قبول نداریم، ممکناست برخی شان خلاف این نظر را داشته باشند اما به هر حال در بیان و اعلام نگاه میگویند رهبری را قبول دارند. پایداری نیز می گوید رهبری را قبول دارد. پس نقطهمشترک پیدا شد و دغدغه ها را از آنجا می گیریم و اولویت بندی می کنیم. آنها یکفهرستی از اولویت های مدنظرشان اعلام کنند و ما نیز فهرستی از اولویت های ماناعلام می کنیم بعد نقاط مشترک را می گیریم. ما از وحدت پایدار که مبنای صحیح داشتهباشد استقبال می کنیم اما باید مراقبت کرد که اولویت بندی ها رنگ و بوی سیاسی پیدانکند. اگر واقعا هر فردی دلسوزانه بخواهد پیگیری کند همه فشار بیاورند اقتصادمقاومتی اجرایی شود، اجرای اقتصاد مقاومتی همسنگ جهاد در جبهه است. در جنگ دیدیمکه همه برای دفاع از کشور آمدند و بحث گروه بندی سیاسی مطرح نبود. الان نیز همینطور است ما متحجر که نیستیم، می خواهیم یک اتفاق میمون و مبارکی بیفتد تا همه مردماستفاده کنند و منتفع شوند، نه گروه و دسته خاصی.

منبع: دیده بان ایران

اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
برچسب ها:
دیدگاهها

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد

سومین نمایشگاه نقاشی و آثار دستی معلولین ذهنی تهران برگزار شد + تصاویر
در کنار همیم!
ما ۴۹ درصدیم! سهممان از کابینه چقدر است؟!
درخواست یک آتش نشان از سگ زنده یاب پلیس برای یافتن همکارش در زیر آوار

۱
قاسم رضایی نفر سوم جهان شد
۵ زلزله پیاپی «فاریاب» کرمان را لزراند

۱
قاسم رضایی نفر سوم جهان شد
۵ زلزله پیاپی «فاریاب» کرمان را لزراند

۱
قاسم رضایی نفر سوم جهان شد
۵ زلزله پیاپی «فاریاب» کرمان را لزراند