با پایان مجمع عمومی فوق العاده، مجمع عمومی عادی وارد دستور کار شد تا اعضای دومین دوره شورای مرکزی حزب جمهوریت ایران اسلامی و همچنین بازرس ها، مشخص شوند.با شمارش آرای حضوری و مجازی و تجمیع آنها، به ترتیب آراء، اسامی زیر به عنوان اعضای شورای مرکزی به مدت سه سال انتخاب شدند:

.

اعضای اصلی:

.

۱- رسول منتجب نیا
۲- فاطمه منتجب نیا
۳- سمیه طهماسبی
۴- رکابعلی کشاورز
۵- غلامحسین رهبرنیا
۶- محمدعلی امامی
۷- رؤیا ریحاندوست فومنی
۸- عباس صدر
۹- پرویز سارانی
۱۰- سید مجید مروج
۱۱- خدیجه سادات محمدی
۱۲- رسول مؤذن
۱۳- سید محسن عمروالعلایی (علایی)
۱۴- امین محمدزاده
۱۵- رضا گودرزی
۱۶- نسترن زهرا قاآنی
۱۷- سامان مجذوبی
۱۸- جعفر ذوالفقاری
۱۹- رضا فیروزکوهی
۲۰- میر ولی نگارنده
۲۱- حسین حسین پور
۲۲- سعید ناجی
۲۳- محمد کریمی
۲۴- ابراهیم کیانی مهر
۲۵- علی یعقوبی

.

اعضای علی البدل:

.

۱- فتح الله کریمی
۲- مرتضی یاراحمدی
۳- سید سعید حسینی (مازندارانی)
۴- سید رسول موسوی
۵- علی محمودی
۶- ابوالفضل شیخ لر
۷- فرشته دانش
۸- محمد پارسا ملک احمدی
۹- ابراهیم قهرمانی
۱۰- رضا ترابی

همچنین، اسامی زیر به ترتیب آراء به عنوان بازرس های حزب جمهوریت ایران اسلامی به مدت دو سال انتخاب شدند:

.

بازرسان اصلی:

.

۱- مرتضی طائفی
۲- محمد علیپور
۳- مریم رفیعی

.

بازرسان علی البدل:

.

۱- فاطمه مهرجوئی
۲- علی مدنی