صدور مجوز واردات ماشین‌آلات مورد نیاز شهرداری‌ها و شاخص عملکرد مدیریت بحران ابلاغ شد

معاون اول رئیس‌‌جمهور صدور مجوز برای واردات ماشین آلات مورد نیاز شهرداری‌ها با معافیت از پرداخت حقوق گمرکی و همچنین مصوبه شاخص‌های عملکرد نظام پایش و ارزیابی مدیریت بحران را ابلاغ کرد.


به گزارش ایلنا، در نشست یازدهم اسفند ۱۴۰۰ هیأت وزیران، پیشنهاد وزارت کشور مبنی بر “شاخص های عملکرد نظام پایش و ارزیابی مدیریت بحران” به تصویب رسید.


دولت این تصمیم را با توجه به گسترده بودن طیف دستگاه‌های مشمول قانون مدیریت بحران کشور طبق ماده (۲) این قانون و با عنایت به آنکه هر یک از دستگاه‌های مشمول، حوزه عملکردی مخصوص به خود را داشته و برای ارزیابی عملکرد آنها شاخص‌های اختصاصی دقیقی مورد نیاز است، اتخاذ کرد.


به موجب مصوبه هیأت وزیران، سازمان مدیریت بحران کشور مکلف شد به منظور نظارت بر عملکرد مدیریت بحران دستگاه‌های مشمول قانون مدیریت بحران کشور، ظرف حداکثر شش ماه پس از ابلاغ این مصوبه، سامانه‌ الکترونیکی «پایش و ارزیابی عملکرد دستگاه ها در مدیریت بحران» را با رعایت قوانین و مقررات مربوط طراحی و اجرا کند.


شاخص های عمومی پایش و ارزیابی عملکرد مدیریت بحران دستگاه‌ها به شرح زیر تعیین می‌شود:


– درصد استقرار ساختار سازمانی مصوب مدیریت بحران دستگاه


– نسبت پیشرفت عملیات «ایمن سازی ابنیه، تأسیسات، تجهیزات و ساختمان های دستگاه» به «برنامه ایمن سازی ابنیه، تأسیسات، تجهیزات و ساختمان­ های دستگاه» که متناسب با ریسک های شناسایی شده به تأیید سازمان مدیریت بحران رسیده است.


– درصد اجرایی شدن اقدامات دستگاه در هریک از برنامه های ملی “کاهش خطر”، “آمادگی و پاسخ” و “بازسازی و بازتوانی” مصوب شورای عالی مدیریت بحران کشور

رئیس‌جمهور «قانون نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور» را برای اجرا ابلاغ کرد
هم اکنون بخوانید


– نسبت «ارزش ریالی اموال منقول و غیرمنقول بیمه شده دستگاه» به «ارزش ریالی کل اموال منقول و غیرمنقول مشمول بیمه دستگاه»


– نسبت « تعداد طرح های توسعه ای دارای پیوست کاهش خطر مورد تأیید مراجع ذیربط دستگاه» به «تعداد تمام طرح های توسعه ای دستگاه»


– نسبت «میزان امکانات و تجهیزات دستگاه که در پاسخ به بحران به­ کار برده شده» به «کل تجهیزات و امکانات موجود در دستگاه که براساس اعلام ستادهای ملی/ استانی/ شهرستانی پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران، اعلام نیاز می گردد».


– نسبت «مدارک، داده‌ها و اطلاعات بارگذاری شده توسط دستگاه در بانک‌های اطلاعاتی سامانه جامع مدیریت خطر حوادث و سوانح » به « مدارک، داده ها و اطلاعات مورد تقاضای سازمان مدیریت بحران کشور که از طریق سامانه مدیریت خطر حوادث و سوانح اعلام می‌گردد».


– نسبت «تعداد کارشناسان و مدیران مدیریت بحران دستگاه که دوره های آموزشی تخصصی مرتبط با مدیریت بحران را با موفقیت گذرانده اند» به «تعداد کل مدیران و کارشناسان مدیریت بحران دستگاه»


– نسبت «تعداد نفر ساعت کارکنان دستگاه که در دوره های آموزش عمومی مرتبط با مدیریت بحران شرکت کرده‌اند» به « تعداد کل نفر ساعت آموزش های عمومی ارایه شده در دستگاه»


– نسبت «تعداد پژوهش‌های انجام شده در حوزه مدیریت بحران» به «تعداد پژوهش های مورد نیاز دستگاه در حوزه مدیریت بحران براساس نیاز پژوهشی دستگاه»


همچنین به موجب مصوبه هیأت وزیران، دستگاه های مشمول قانون مدیریت بحران کشور موظفند شاخص‌های اختصاصی پایش و ارزیابی عملکرد مدیریت بحران را با لحاظ تکالیف و وظایف ذاتی و قانونی خود، حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ این مصوبه تدوین و با امضای بالاترین مقام دستگاه به سازمان مدیریت بحران ارایه کنند.

قهرمانی تیم کشتی آزاد کشورمان، نشانگر غیرت جوانان ایران است
هم اکنون بخوانید


شاخص‌های اختصاصی هر دستگاه پس از تأیید سازمان مدیریت بحران کشور، حداکثر ظرف شش ماه در شورای عالی مدیریت بحران طرح و پس از تصویب اکثریت وزرای عضو شورا، طبق ماده (۱۹) آیین‌نامه داخلی هیأت دولت ابلاغ می‌شود.


ابلاغ مصوبه دولت درخصوص صدور مجوز برای واردات ماشین آلات مورد نیاز شهرداری‌ها با معافیت از پرداخت حقوق گمرکی


با امضای معاون اول رئیس‌ جمهور، مصوبه مربوط به صدور مجوز برای واردات ماشین آلات مورد نیاز شهرداری ها با معافیت از پرداخت حقوق گمرکی ابلاغ شد.


هیأت وزیران در نشست اول سفند ۱۴۰۰، به استناد اصل (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به وزارت کشور اجازه داد نسبت به واردات ماشین آلات مورد نیاز شهرداری‌ها با عمر حداکثر سه سال از تاریخ تولید با معافیت از پرداخت حقوق گمرکی و رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط اقدام کند.


انتهای پیام/

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

14 + 20 =

دکمه بازگشت به بالا