ثبت ۸ زلزله در فیروزکوه استان تهران

به گزارش ایسنا، در هفته گذشته زلزله‌هایی با بزرگای ۲.۵، ۲.۵، ۲.۷، ۳.۶، ۳.۳، ۳، ۴ و ۳.۸ در فیروزکوه استان تهران رخ داد، ضمن آنکه ۴ زمینلرزه در سرگز با بزرگای ۳.۴، بستک با بزرگای ۳، جزیره هندورابی با بزرگای ۳.۴ و کوخرد با بزرگای ۳.۸ در استان هرمزگان به ثبت رسید.

جزئیات زمینلرزه‌های هفته گذشته به این شرح است:

شنبه ۲۱ تیر

در رویان استان مازندران زلزله ۲.۶، در محمله استان فارس زلزله ۲.۷، در تربت جام استان خراسان رضوی زلزله ۲.۹، در بیرم استان فارس زلزله ۲.۶ و در نجف شهر استان کرمان زلزله ۲.۵ به ثبت رسید.

در ارد استان فارس زلزله‌ای به بزرگای ۴.۴ در عمق ۱۶ کیلومتری رخ داد و کانون رومرکز آن در ۱۹ کیلومتری ارد، ۲۴ کیلومتری خنج و ۲۸ کیلومتری بیرم این استان بوده است. زلزله ۳.۱ در عمق ۱۱ کیلومتری و ۲.۹ از دیگر رخدادهای لرزه‌ای این منطقه است.

مرند استان آذربایجان شرقی با زلزله‌ای به بزرگای ۳.۲ در عمق ۱۰ کیلومتری لرزید و کانون آن در ۷  کیلومتری مرند،۱۳ کیلومتری کشکسرای و ۱۳ کیلومتری یامچی این استان گزارش شد.

یکشنبه ۲۲ تیر

سرگز استان هرمزگان با زمینلرزه‌ای به بزرگای ۳.۴ در عمق ۲۰ کیلومتری لرزید و کانون آن در ۲۲ کیلومتری سرگز و ۵۱ کیلومتری زیارتعلی استان هرمزگان و ۳۸ کیلومتری فاریاب استان کرمان بوده است.

تسوج استان آذربایجان شرقی با زلزله‌ای به بزرگای ۳ در عمق ۸ کیلومتری لرزید و کانون آن در ۱۳ کیلومتری تسوج و ۲۹ کیلومتری شرفخانه استان آذربایجان شرقی و ۳۵ کیلومتری خوی استان آذربایجان غربی گزارش شد. زلزله ۲.۹ از دیگر زلزله‌های این منطقه بوده است.

فیروزکوه استان تهران با زمینلرزه‌ای به بزرگای ۳.۶ در عمق ۸ کیلومتری لرزید و کانون آن در ۲۰ کیلومتری فیروزکوه، ۲۳ کیلومتری ارجمند و ۴۱ کیلومتری کیلان این استان به ثبت رسید. زلزله‌های ۳.۳ در عمق ۸ کیلومتری، ۳ در عمق ۸ کیلومتری، دو زلزله ۲.۵ و ۴ در عمق ۷ کیلومتری از دیگر زمینلرزه‌های این منطقه گزارش شد.

بستک استان هرمزگان با زلزله‌ای به بزرگای ۳ در عمق ۱۰ کیلومتری لرزید و کانون آن در ۳۳ کیلومتری بستک و ۴۰ کیلومتری کوخرد استان هرمزگان و ۳۳ کیلومتری لار استان فارس بوده است.

در جم استان بوشهر زلزله ۲.۹ رخ داد.

تمهید مقدمات حضور اجتماعی دانش‌آموزان استثنایی و توان‌بخشی از کارکردهای مسابقات ورزشی
هم اکنون بخوانید

قصرشیرین استان کرمانشاه زلزله‌ای به بزرگای ۳.۴ در عمق ۱۰ کیلومتری را تجربه کرد و کانون آن در ۱۸ کیلومتری قصر شیرین، ۳۰  کیلومتری ازگله و ۳۶ کیلومتری سرپل ذهاب این استان بوده است. زلزله ۲.۷ از دیگر رخدادهای لرزه‌ای این منطقه است.

دوشنبه ۲۳ تیر

در دهدشت استان کهگیلویه و بویراحمد زلزله ۲.۵، در ساغند استان یزد زلزله ۲.۷، در راور استان کرمان زلزله ۲.۷، دد پل سفید استان مازندران زلزله ۲.۶، در فاریاب استان کرمان زمینلرزه‌ای به بزرگای ۳.۲ در عمق ۱۰ کیلومتری رخ داد و کانون آن در ۲۵ کیلومتری فاریاب، ۴۵ کیلومتری کهنوج و ۵۰ کیلومتری عنبرآباد این استان گزارش شد.

خنج استان فارس زمینلرزه‌ای به بزرگای ۳ در عمق ۸ کیلومتری را تجربه کرد و کانون رومرکز آن در ۱۸ کیلومتری خنج، ۲۴ کیلومتری محمله و ۳۳ کیلومتری ارد رخ داد. زلزله ۲.۶ از دیگر رخدادهای لرزه‌ای این منطقه بوده است.

کهک استان قم با زمینلرزه‌ای به بزرگای ۳.۲ در عمق ۱۶ کیلومتری لرزید و کانون آن در ۲۶ کیلومتری کهک استان قم و ۲۹ کیلومتری سفید دشت و ۳۱ کیلومتری نیاسر استان اصفهان رخ داد.

برازجان استان بوشهر زلزله‌ای به بزرگای ۳.۸ در عمق ۱۰ کیلومتری را تجربه کرد و کانون آن در ۱۰ کیلومتری برازجان، ۱۸ کیلومتری آب پخش و ۲۰ کیلومتری سعدآباد این استان بوده است.

 فیروزکوه استان تهران با زمینلرزه‌ای به بزرگای ۳.۸ در عمق ۱۰ کیلومتری لرزید و کانون آن در ۲۰ کیلومتری فیروزکوه، ۲۳ کیلومتری ارجمند و ۴۲ کیلومتری کیلان این استان گزارش شد. زلزله‌ ۲.۷ از دیگر رخدادهای لرزه‌ای این منطقه است.

سه‌شنبه ۲۴ تیر

در گمیش تپه استان گلستان زلزله ۲.۶، سردشت استان خوزستان زلزله ۲.۸، در پول استان مازندران زلزله ۲.۹، در اشکنان استان فارس زلزله ۲.۵ و در ارد استان فارس زلزله ۲.۵ رخ داد.

گهوار استان کرمانشاه زلزله ۳.۲ در عمق ۷ کیلومتری را تجربه کرد و کانون این رخداد لرزه‌ای در ۶ کیلومتری گهواره، ۲۲ کیلومتری کرند و ۲۳ کیلومتری کوزران این استان گزارش شد.

بهبهان استان خوزستان با زلزله‌ای به بزرگای ۳ در عمق ۱۰ کیلومتری لرزید و کانون آن در ۱۶ کیلومتری بهبهان و ۲۷ کیلومتری آغاجاری استان خوزستان و ۲۲  کیلومتری لیکک استان کهگیلویه وبویر احمد بوده است.

در زرآباد استان آذربایجان غربی بعد از یک زلزله به بزرگای ۳.۴ در عمق ۶ کیلومتری زلزله دیگری با بزرگای ۳.۱ به ثبت رسید و کانون آن در ۷ کیلومتری زرآباد، ۲۵ کیلومتری سیه چشمه و ۴۲ کیلومتری قطور این استان بوده است.

اعلام فهرست جدید سطح‌بندی دانشگاه‌های خارج از کشور برای ادامه تحصیل
هم اکنون بخوانید

در بهاباد استان یزد زمینلرزه‌ای به بزرگای ۳.۱ در عمق ۸ کیلومتری رخ داد و کانون آن در ۵ کیلومتری بهاباد و ۶۰ کیلومتری بافق استان یزد و ۵۶ کیلومتری کوهبنان استان کرمان بوده است.

چهارشنبه ۲۵ تیر

در جنت شهر استان فارس زلزله ۲.۶، در خنج استان فارس زلزله ۲.۶، در سالند استان خوزستان زلزله ۲.۹، در آرادان استان سمنان زلزله ۲.۵، در سنگان استان خراسان رضوی زلزله ۲.۵، در سرگز استان هرمزگان زلزله ۲.۹ و در تسوج استان آذربایجان شرقی زلزله ۲.۵ به ثبت رسید.

در جزیره هندورابی استان هرمزگان زلزله‌ای به بزرگای ۳.۴ در عمق ۵ کیلومتری رخ داد و کانون آن در ۱۳ کیلومتری جزیره هندورابی، ۲۷ کیلومتری جزیره کیش و ۴۲ کیلومتری بندرمقام این استان گزارش شد.

پنج‌شنبه ۲۶ تیر

در دیهوک استان خراسان جنوبی زلزله‌ای به بزرگای ۳.۳ در عمق ۱۰ کیلومتری به ثبت رسید و کانون آن در ۷ کیلومتری دیهوک، ۵۳ کیلومتری ارسک و ۶۹ کیلومتری بشرویه این استان بوده است.

کوخرد استان هرمزگان با زلزله‌ای به بزرگای ۳.۸ در عمق ۱۲ کیلومتری لرزید و کانون آن در ۴۱ کیلومتری کوخرد و ۴۶ کیلومتری بستک استان هرمزگان و ۶۱ کیلومتری لار استان فارس بوده است. زلزله ۲.۹ از دیگر رخدادهای لرزه‌ای این منطقه بوده است.

در لنده استان کهگیلویه و بویراحمد زلزله ۲.۹، در کشکسرای استان آذربایجان شرقی زلزله ۲.۹، در کمیش تپه استان گلستان زلزله ۲.۹، در خواجه استان آذربایجان شرقی زلزله ۲.۷ و در سالند استان خوزستان زلزله ۲.۹ رخ داد.

جمعه ۲۷ تیر

در دشتک استان چهارمحال و بختیاری زلزله ۲.۶، در گهواره استان کرمانشاه زلزله ۲.۸، در جوانرود استان کرمانشاه زلزله ۲.۹، در سالند استان خوزستان زلزله ۲.۶ و د حاجی آباد استان هرمزگان زلزله ۲.۸ به ثبت رسید.

شهداد استان کرمان با زمینلرزه‌ای به بزرگای ۳.۷ در عمق ۱۰ کیلومتری لرزید که کانون آن در ۳۷ کیلومتری شهداد، ۴۰ کیلومتری کرمان و ۴۱ کیلومتری هجدک این استان بوده است.

کیاسر استان مازندران زلزله‌ای به بزرگای ۳.۷ در عمق ۱۰ کیلومتری را تجربه کرد.

انتهای پیام

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هفت − 2 =

دکمه بازگشت به بالا