طرح تفصیلی تهران کمکی به ارتقای کیفیت زندگی در شهر نکرد

به گزارش ایسنا، محمد سالاری در سخنرانی خود در نشست “نهاد طرح جامع تهران، تهیه یا هماهنگی؟” در خصوص احیاء نهاد طرح جامع گفت: در شورای چهارم شهر تهران بعد از تشکیل کمیسیون شهرسازی و معماری، همزمان با بررسی طرح های توسعه شهری تهران موضوع احیا نهاد طرح جامع پیش آمد. آن زمان اوج انحراف از مفاد طرح های جامع و تفصیلی بود، عموم تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها در مناطق و کمیسیون ماده ۵ مغایر طرح های توسعه ای شهری اتخاذ می شد و توجهی به تکالیف طرح های جامع و تفصیلی و طرح های موضعی و موضوعی نمی شد، لذا در آن فضا احیا مجدد نهاد طرح جامع ضروری به نظر می رسید.

وی ادامه داد: نبود نهاد طرح جامع نیز یکی از دلایل اصلی خروج مدیریت شهری تهران از ریل اجرای طرح های توسعه شهری بود. هنگامی که وزارت راه و شهرسازی بصورت یکطرفه از نهاد اولیه خارج شد، شهرداری نیز فضا را برای تصمیم گیری های سلیقه ای باز دید و از همان زمان یک شکاف اساسی بین حرفه مندان و دیده بان های شهری و مدیریت شهری بوجود آمد.

مغایرت تمام بند های طرح جامع با طرح تفصیلی
سالاری تصریح کرد: در دوره چهارم، در کارگروهی که برای بررسی مغایرت های طرح جامع و طرح تفصیلی ایجاد شد، متوجه شدیم تمام بند های طرح تفصیلی مغایر طرح جامع است. در این زمان ما خواستار احیا نهاد طرح جامع شدیم و پس از پیگیری ها و مکاتبات متعدد، احیاء نهاد در شورای عالی شهرسازی و معماری به تصویب رسید اما بدلیل اختلافات وزارت راه و شهرداری تهران، این تفاهم ایجاد نشد.
رییس کمیسیون شهرسازی ومعماری شورای شهر تهران با بیان اینکه در دوره پنجم شورای شهر فرصت خوبی برای طرح مجدد این موضوع ایجاد شد اظهار داشت: در این دوره پس از برگزاری جلساتی، پیش نویس این تفاهم نامه به امضا رییس کمیسیون شهرسازی ومعماری به نمایندگی از رییس شورای شهر تهران، معاون شهرسازی ومعماری شهرداری به نمایندگی از شهردار تهران و معاون شهرسازی و معماری وزیر را ه و شهرسازی رسید اما باز هم علی رغم پیگیر های ما، امضا  تفاهم نامه بین وزیر راه و شهرسازی، شهردار تهران و رییس شورای شهر تهران به تعویق افتاد.
وی ادامه داد: نهایتا با پیگیری های انجام شده به پشتوانه صاحب نظران و مطالبه عموم حرفه مندان، چندی پیش تفاهم نامه احیا نهاد راهبری و پایش طرح جامع به امضا سه ضلع وزارت راه و شهرسازی و معماری، شهرداری تهران و شورای شهر تهران رسید.
سالاری با اشاره به وجود دغدغه هایی در خصوص ادامه فعالیت نهاد طرح جامع گفت: یکی از نگرانی های جدی ما اینست که نهاد جدید به سرنوشت نهاد قبلی دچار نشود، چراکه هنوز هم این امکان وجود دارد که بین این اضلاع تقابلی بوجود آید و مجددا ادامه کار این نهاد با مشکل رو به رو شود، لذا ما پیش نویس طرحی را آماده کردیم تا از طریق شورای عالی استان ها بتوانیم این نهاد را در دولت یا مجلس به تصویب برسانیم و این نهاد را قانونی کنیم.

۱۲پرونده تولید واکسن کرونا در ایران / پایان کارآزمایی بالینی واکسنِ اول تا قبل از ۱۴۰۰
هم اکنون بخوانید

افزایش دایره مطالبه گری برای قانونی شدن نهاد
وی ادامه داد: یکی دیگر از اقدامات اینست که این موضوع را بین حرفه مندان و دیده بان های شهری تبدیل به مطالبه کنیم و دایره کنشگران در این خصوص را افزایش دهیم، در همین راستا ما در نخستین اجلاس مجمع مشورتی روسای کمیسیون های شهرسازی و معماری مراکز استان ها که به ابتکار کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران تشکیل شد، طرح ایجاد نهاد راهبری و پایش طرح های توسعه شهری را برای پیگیری و تصویب در مراکز استان ها تصویب کردیم تا آن ها نیز در استان های خود، به تصویب برسانند تا دایره مطالبه گری در این خصوص کشوری شود.
این عضو شورای شهر تهران افزود: در اقدامی دیگر  قرار است در شورای تخصصی نهاد نقش محوری به  مشارکت حرفه مندان و صاحبنظران بدهیم و در همین راستا پنج نفر از اعضای شورای تخصصی با معرفی حوزه های حرفه ای  در تصمیم گیری و تصمیم سازی ها حضور داشته باشند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر این نهاد نسبت به گذشته فرابخشی تر نخواهد بود اظهار داشت: ما بررسی کردیم که اگر قرار باشد در گام اول سازمان ها و نهادهای بیشتری را به تفاهم نامه اضافه کنیم، ممکن است امضا تفاهم نامه به تعویق بیفتد اما  مهم ترین موضوعی که در حال پیگیری هستیم  اینست که این نهاد بتواند در راستای وظایف محوله،‌ یکسری از تکالیف طرح های توسعه شهری بخصوص طرح تفصیلی را به نتیجه برساند تا دارای کارآمدی بیشتری در ایفای نقش خود و تحقق طرح های توسعه شهری  باشد و بتوان بیشتر از آن حمایت کرد.
محمد سالاری در ادامه جلسه ضمن پیشنهاد برای برگزاری سلسله نشست هایی به منظور بررسی رویکردهای نوین در تهیه طرح های توسعه شهری گفت: این موضوع که آیا هنوز ما باید نسبت به تهیه طرح های توسعه شهری و اعتماد نو به نقل از برنامه های بلند مدت اقدام کنیم یا مانند کشورهای توسعه یافته که بیش از نیم قرن است که از این مدل اعتماد نو به نقل از برنامه ریزی عبور کرده اند و به سمت اعتماد نو به نقل از برنامه ریزی های غلطان، منعطف و استراتژیک رفته اند عمل کنیم، باید مورد بحث و بررسی قرار بگیرد. اکنون تغییرات در دنیا سرعت گرفته و قاعدتا اعتماد نو به نقل از برنامه ریزی ها نیز باید متناسب با تغییرات انجام شود لذا باید ما نیز به سمت اعتماد نو به نقل از برنامه ریزی های منعطف و استراتژیک برویم.
وی با بیان اینکه علی رغم وجود انتقادات به طرح جامع اکنون این طرح یک سند بالادستی وملاک عمل برای مدیریت شهری محسوب می شود، اظهار داشت: تشکیل نهاد طرح جامع نیز یکی از راهبردهای این طرح است، ما نیز بر اساس همین الزام، نهاد را ایجاد کردیم، چراکه برای پیشبرد راهبردهای طرح جامع، به تعاملات فرابخشی نیاز است، لذا در این طرح، نهادی پیش بینی شده که سه ضلع شهرداری، شورا و شورای عالی شهرسازی و معماری با ۱۱ وزارتخانه، دستگاه و نهاد در آن حضور داشته باشند اما چون در زمان تشکیل نهاد قبلی، طرح جامع شهر تهران تهیه نشده بود، تهیه طرح های توسعه شهری بر دیگر وظایف نهاد غلبه پیدا کرد.
رییس کمیسیون شهرسازی ومعماری شورای شهر تهران  تصریح کرد: ‌ما در نهاد جدید طرح جامع، از آنجاییکه طرح های جامع و تفصیلی شهر تهران تهیه شده اند، موضوع تهیه طرح را حذف کردیم و معقتدیم اکنون نهاد نباید تبدیل به پیمانکار سازمان ها و نهادها برای تهیه طرح ها شود، بلکه وظیفه نهاد طرح جامع، راهبری، پایش، نظارت و هماهنگی بین سازمان ها و نهادها است. البته نظارت و مشارکت ذینفعان و شفاف سازی نیز در نهاد طرح جامع در نظر گرفته شده است.
سالاری با تاکید بر ضرورت قانونی شدن نهاد طرح جامع بیان کرد: اکنون که مدیریت یکپارچه شهری بصورت رسمی در کشور ما شکل نگرفته است، ما باید بتوانیم  با یکسری ساز وکارهای فرابخشی مانند تفاهم نامه نهاد، مدیریت یکپارچه غیر رسمی را شکل بدهیم.
عضو شورای شهر تهران ضمن اشاره به اینکه بیشتر اشکال عدم تحقق راهبردهای طرح جامع شهر تهران اینست که قبل از اجرای تکالیف،‌ابلاغ شده است گفت: طرح تفصیلی شهرتهران دارای دو بخش پوسته و هسته است که پوسته آن همان پهنه بندی های صورت گرفته است که مشخص می کند کجا، چه سطح اشغالی و چند طبقه ساخته شود، هرچند که برخی از زیرپهنه های آن نیز هنوز تعیین تکلیف نشده است اما هسته طرح تفصیلی محتوای آن است که متاسفانه مورد توجه قرار نگرفته و باید گفت طرح تفصیلی نه تنها کمکی به ارتقاء کیفیت زندگی در شهر نکرده که خودش مسبب بسیاری از مشکلات بوده است.

اعضای هیات رییسه سال دوم شورای اسلامی شهر تهران انتخاب شدند
هم اکنون بخوانید

انتهای پیام

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چهار × سه =

دکمه بازگشت به بالا