تعریف هویت و شغل خبرنگاری در لایحه سازمان نظام رسانه ای به بازنگری نیاز دارد

استاد ارتباطات و روزنامه نگاری، تعریف هویت و شغل پایگاه خبریی در لایحه سازمان نظام رسانه ای را ضعیف توصیف کرد و گفت: مرجع تشخیص در حوزه روزنامه نگاری و این مساله که چه افرادی باید مدیریت و هدایت امور را به عهده بگیرند در لایحه مذکور نیازمند بازنگری است.

تعریف هویت و شغل پایگاه خبریی در لایحه سازمان نظام رسانه ای به بازنگری نیاز دارد.
به گزارش اعتماد نو، صدیقه ببران اظهار داشت: آنچه که در لایحه سازمان نظام جامع رسانه ای کشور بسیار پررنگ است اینکه با تشکیل این سازمان در صورت در نظر نگرفتن خواسته های روزنامه نگاران و اهالی رسانه، میزان استقلال حرفه ای روزنامه نگاری پایین می آید.
وی افزود: اگر دولت می خواهد با تشکیل سازمان نظام جامع رسانه ای شرایط را برای فعالیت روزنامه نگاران تسهیل کند، بهتر است نظر اهل فن و استادان این حوزه در تدوین لایحه جمع آوری و احصا شود.
این استاد ارتباطات و روزنامه نگاری توضیح داد: بر اساس مفاد این لایحه اگر فردی بدون دارا بودن پروانه روزنامه نگاری اقدام به انتشار مطلبی هر چند کوتاه بکند مشمول دادگاه و پیگرد قانونی خواهد شد که این مساله در شرایطی که اکنون روزنامه نگاران با سختی های بسیاری مواجه هستند، حس شکوفایی این رشته را از بین خواهد بود و کمتر فردی تمایل پیدا می کند وارد این حوزه شود.
وی با بیان اینکه در سال های ۷۶ تا ۷۸ وفور دانشجویان روزنامه نگاری را داشتیم این در حالیست که اکنون تعداد دانشجویان دوره کارشناسی روزنامه نگاری رو به کاهش گذاشته است زیرا هیچ گونه تضمینی برای آینده شغلی افراد وجود ندارد، گفت: گرفتن پروانه روزنامه نگاری برای هر کسی میسر نیست که در این لایحه به آن اشاره شده و به نظر می رسد نیاز به بازنگری دارد.
استاد ارتباطات و روزنامه نگاری با بیان اینکه سازمان نظام جامع رسانه ای کشور اگر با این رویه تشکیل شود، نقش مطبوعات را در حوزه دموکراسی کمرنگ خواهد کرد، افزود: اگر قصد داریم دموکراسی به حوزه مردم سالاری اضافه شود و روزنامه نگاران بتوانند به تکلیف و رسالت خود که همانا تحقق عدالت اجتماعی است، عمل کنند و دو ویژگی شفافیت و پاسخگویی برای آنها فراهم شود.
ببران ادامه داد: مطبوعات در صورتی می توانند به مسئولیت و وظایف خود عمل کنند که از بستر آزادی و شرایطی که آزادی عمل آنها را در حد امکان تسهیل و نه محدود کند، برخوردار باشند، مساله ای که در این لایحه به آن اشاره نشده است.
وی تصریح کرد: توقع اهالی مطبوعات و رسانه این بود که لایحه سازمان نظام جامع رسانه ای کشور با اهل فن در میان گذاشته شود چرا که در چندین بخش از جمله انتخاب هیات مدیره، ناظران و برگزاری انتخابات تماما غلبه دولتی ها مشاهده می شود.
این استاد ارتباطات و روزنامه نگاری بیان داشت: اگر در جایی بیش از حد غلبه دولت بود و تاکید شد که هر کسی قصد فعالیت در رسانه دارد باید پروانه روزنامه نگاری بگیرد نشانگر یک نظام دولتی است که در این نظام رسانه ای، دست و پای روزنامه ها بسته می شود.
ببران ادامه داد: اگر افرادی از بدنه دولت که لزوما روزنامه نگار نبوده و با مشکلات و مسائل روزنامه نگاری آشنا نیستند، اقدام به تعیین هیات مدیره و ناظر کرده و برگزاری انتخابات را به دست بگیرند، در این شرایط فعالیت روزنامه نگاران محدود به نگاه دولتی خواهد شد و البته در کنار آن هر دولتی نیز منویات خود را دنبال می کند.
وی یادآور شد: در این شرایط نمی توان روحیه روزنامه نگاری را حفظ کرد و روزنامه نگاران به نوعی برده حوزه مالکیت ها و نگاه های بیش از حد دولتی شده و مجبور هستند با نگاه، سلایق و جناح بندی دولت های مختلف خود را تطبیق دهند.
استاد ارتباطات و روزنامه نگاری ادامه داد: یکی از مواردی که باید در لایحه شکل گیری این سا

هدیۀ ایرانسل برای روز جهانی ارتباطات اعلام شد
هم اکنون بخوانید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا