ایرانی‌ها باسوادتر، مستاجرتر ، شهرنشین‌تر و خانواده هایشان کوچک تر شده‌است

به گزارش اعتماد نو ، ؛ بنابر اعلام نتایج آخرین سرشماری نفوس و مسکن، خانواده‌های ایرانی کوچکتر شده‌اند. این گزارش همچنین حاکی است جمعیت مردان ایرانی از زنان پیشی گرفت و اکنون تعداد مردان نزدیک به نیم‌میلیون نفر از زن‌ها بیشتر شده است. این نتیجه آخرین سرشماری نفوس و مسکن است که دیروز مرکز آمار ایران  درست در روزهای پایانی‌ سال ٩٥ با پایگاه خبریان در میان گذاشت. البته جزییات سرشماری، واقعیت‌های تازه دیگری  از ایرانی‌ها فاش می‌کند. این‌که تعداد خانواده‌های شهری نزدیک به دو‌میلیون و ٦٠٠‌هزار خانواده بیشتر از ٥‌سال گذشته و در مقابل رشد جمعیت روستایی منفی شده است. علاوه بر این آخرین نتایج سرشماری نشان می‌دهد که خانواده‌های ایرانی کوچکتر شده‌اند و اندازه‌شان از ٣,٥ نفر در ‌سال ٩٠ به ٣ نفر رسیده است. واقعیت دیگری که تازه‌ترین آمارها پرده‌برداری کرده‌اند این است که از تعداد صاحبخانه‌ها حدود ٢‌درصد در ٥‌سال گذشته کمتر شده و مستاجرها بیشتر شده‌اند.
جمعیت کشور در یک‌قدمی ٨٠ میلیونی شدن
امیدعلی پارسا، رئیس مرکز آمار ایران دیروز نتیجه نهایی سرشماری نفوس و مسکن ‌سال ٩٥ را با رسانه‌ها در میان گذاشت. براساس این نتایج  کل جمعیت کشور در‌ سال ١٣٩٥ به ٧٩‌میلیون و ٩٢٦‌هزار و ٢٧٠ رسید که نسبت به‌ سال ١٣٩٠ نزدیک به ٤‌میلیون و ٧٧٦‌هزار نفر افزایش یافته است. همچنین تعداد خانوار ایرانی در ‌سال ١٣٩٥ به ٢٤‌میلیون و ١٩٦‌هزار و ٣٥ نفر رسیده است که نسبت به ‌سال ١٣٩٠، معادل  ٣‌میلیون خانوار افزایش یافته است.
طبق اطلاعات آخرین سرشماری، تعداد خانوار شهری در‌ سال ١٣٩٥ معادل ١٨‌میلیون و ١٢٥‌هزار خانوار بوده که نسبت به ‌سال ١٣٩٠ به اندازه دو‌میلیون و ٦٩٨‌هزار و ٦٤٠ خانوار افزایش یافته است.
خانواده‌ها کوچکتر شدند
نتایج آخرین سرشماری نشان می‌دهد بعد خانوار در ‌سال ۱۳۹۰ معادل ٣,٥ درصد بود که با کاهش ٠.٢-‌ درصدی در ‌سال ۱۳۹۵ به ۳ رسید. بعد خانوار شهری نیز در ‌سال ۱۳۹۰، ٣.٥درصد بوده است که با ٠.٢-‌ درصدی در‌ سال ۱۳۹۵ به ٣.٣درصد رسیده است. بعد خانوار روستایی در ‌سال ۱۳۹۰، ٣.٧ درصد بود که با تغییراتی معادل ۰.۳‌درصد به ۳.۴‌درصد رسیده است.
در ‌سال ۱۳۹۵ معادل ۴۰‌میلیون و ۴۹۸‌هزار و ۴۴۲ مرد در کشور زندگی کرده‌اند که دو‌میلیون و ۵۹۲‌هزار و ۷۷۳ نفر نسبت به‌ سال ۱۳۹۰ افزایش یافته است. تعداد زنان در ‌سال ۱۳۹۵ معادل ۳۹‌میلیون و ۴۲۷‌هزار و ۸۲۸ نفر بوده که نسبت به ‌سال ۱۳۹۰، ۲‌میلیون و ۱۸۳‌هزار و ۸۲۸ نفر افزایش یافته‌اند.
ریزش شدید جمعیت روستایی
جمعیت ساکن در نقاط شهری از ‌سال ١٣٩٥ معادل ٥٩‌میلیون و ١٤٦‌هزار و ٨٤٧ نفر بوده است که نسبت به ‌سال ١٣٩٠ معادل ٥‌میلیون و ٥٠٠‌هزار و ١٨٦ نفر افزایش یافته است، ولی جمعیت ساکن در نقاط روستایی با کاهش محسوسی روبه‌رو بوده است. در ‌سال ١٣٩٥ معادل ٢٠‌میلیون و ٧٣٠‌هزار و ٦٢٥ نفر ساکن در روستاها بوده‌اند که نسبت به‌ سال ١٣٩٠ معادل ٧٧٢‌هزار و ٣٨٣ نفر کاهش یافته است.
کُند شدن شیب کاهش جمعیت کشور
این آمار همچنین نشان می‌دهد نرخ رشد جمعیت در ‌سال ١٣٩٥ به ١,٢٤ درصد رسیده که این میزان در ‌سال ۱۳۹۰ معادل ١.٢٩ بوده است. متوسط رشد سالانه جمعیت طی دوره ۵ساله ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵، ١.٢٣درصد بوده که نسبت به دوره ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ در حدود ٠.٥٠ درصد کاهش یافته است.همچنین نرخ رشد جمعیت شهری در ‌سال ۱۳۹۵ معادل ۱.۹۷‌درصد و در ‌سال ۱۳۹۰ معادل ٢.١٤ درصد بوده است. نرخ رشد جمعیت روستایی در ‌سال ۱۳۹۵ معادل ٠.٧٣-‌درصد و نرخ رشد جمعیت روستایی در ‌سال ۱۳۹۰ معادل ٠.٦٧ -‌درصد بوده است.علاوه بر این جمعیت صفر تا ۱۴ ساله در ‌سال ۱۳۹۵ معادل ۱۹‌میلیون و ۱۹۲‌هزار و ۶۶۱ نفر بوده است. جمعیت صفرتا ۱۴ ساله در ‌سال ۱۳۹۰ معادل ۱۷‌میلیون و  ۵۶۱‌هزار و ۷۷۸ نفر بوده است.جمعیت ۱۵ تا ۲۹ ساله در ‌سال ۱۳۹۵ به ۲۰‌میلیون و ۵۲‌هزار و ۷۲۵ نفر رسیده است که این میزان به ۲۳‌میلیون و ۶۹۴‌هزار و ۱۹۴ نفر بوده است. جمعیت ۳۰ تا ۶۴ ساله نیز در ‌سال ۱۳۹۵ به ۳۵‌میلیون و ۸۰۷‌هزار و ۹۶۵ نفر رسیده است که این گروه سنی در‌ سال ۱۳۹۰ معادل ۲۳‌میلیون و ۶۹۴‌هزار و ۱۹۴ نفر بوده است.همچنین جمعیت ۶۵ ساله و بیشتر در ‌سال ۱۳۹۵ معادل چهار‌میلیون و ۸۷۰‌هزار و ۴۱۱ نفر بوده است. این گروه سنی در ‌سال ۱۳۹۰ برابر با ۴‌میلیون و ۳۴۳‌هزار و ۹۱ نفر بوده‌اند. سهم جمعیت صفر تا ۱۴ ساله در ‌سال ۱۳۹۵ معادل ٠.٢٤ بوده است که سهم این گروه در‌ سال ۱۳۹۰ معادل ٢٣.٤بوده است.به گفته رئیس مرکز آمار ایران این موضوع نشان می‌دهد که وضع خطرناک کاهش جمعیت در ایران درحال اصلاح شدن است.
ایرانی‌ها باسوادتر شده‌اند
نرخ باسوادی جمعیت ۶ ساله و بیشتر در ‌سال ۱۳۹۵ معادل ٨٧,٦درصد و نرخ باسوادی جمعیت ۶ ساله و بیشتر در ‌سال ۱۳۹۰ معادل ۸۴.۸ بوده است.رئیس مرکز آمار ایران نرخ باسوادی جمعیت ۱۰ تا ۴۹ ساله را در ‌سال ۱۳۹۵ معادل ٧/٩٤درصد اعلام کرد. این میزان در ‌سال ۱۳۹۰ معادل ٤/٩٢ درصد بوده است. همچنین ‌درصد مردان ۱۰ ساله و بیشتر دارای همسر در ‌سال ۱۳۹۵ معادل ٣/٦٣ درصد بوده است. این گروه در‌ سال ۱۳۹۰، ۶۰‌درصد بوده‌اند.‌ درصد مردان ۱۰ ساله و بیشتر هرگز ازدواج نکرده ٤/٣٤درصد در‌ سال ۱۳۹۵ است که در ‌سال ۱۳۹۰ معادل ۳۸‌درصد بوده است. ‌درصد مردان ۱۰ ساله و بیشتر بی‌همسر به دلیل طلاق در ‌سال ۱۳۹۵ معادل ١.٢درصد بوده است.‌ درصد این مردان در ‌سال ۱۳۹۰ معادل ٠.٧درصد است. همچنین‌ درصد زنان ۱۰ ساله و بیشتر دارای همسر در ‌سال ۱۳۹۰ معادل ۶۴.۳ بوده است که در‌ سال ۱۳۹۰‌درصد این افراد ۶۱‌درصد بوده است. ‌
صاحبخانه‌ها کمتر شدند
گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد جمعیت ایرانی ‌سال ۱۳۹۵ معادل ۷۸‌میلیون و ۱۶۶‌هزار و ۸۲۲ نفر شده است. جمعیت افغانستانی مقیم ایران یک‌میلیون و ۵۸۳‌هزار و ۵۷۹ نفر و جمعیت عراقی مقیم ایران ۳۴‌هزار و ۵۳۲ نفر شده است. بر این اساس همچنین کل مهاجران ایران در‌ سال ۱۳۹۵ معادل ۴‌میلیون و ۷۰۹‌هزار نفر بوده‌اند.علاوه بر این نتیجه تازه‌ترین سرشماری نشان می‌دهد تعداد خانوار مالک در ایران ۱۴‌میلیون و ۲۵۹‌هزار و ۲۹۰ نفر بودند که ۶۰.۶‌درصد جمعیت را تشکیل می‌دهند. این افراد در‌ سال ۱۳۹۰ معادل ۱۳‌میلیون و ۱۹۲‌هزار و ۲۸۴ نفر بوده‌اند که این میزان معادل ٦٢,٧ درصد بوده است. همان‌طور که پیداست در حدود ۲‌درصد از‌ تعداد مالکان در این ۵‌سال کاسته شده است.تعداد خانوارهای مستاجر در سال ۱۳۹۵، معادل ۷‌میلیون و ۲۵۰ و ۴۰۳ نفر بودند. خانوار مستاجر در ‌سال ۱۳۹۰ معادل ۵‌میلیون و ۶۰۷‌هزار و ۳۱۴ نفر بوده‌اند.

کشتی آزاد قهرمانی جهان| قاسم‌پور سومین فینالیست ایران در بلگراد؛ قهرمان جهان به کاکس رسید
هم اکنون بخوانید

 

منبع:دیده بان ایران

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هفت + شش =

دکمه بازگشت به بالا