تهیه لیست ۴۸ نفره از نامزدهای احتمالی انتخابات ریاست جمهوری

دبیراول و سخنگوی ستاد انتخابات جبهه، پیشرفت، رفاه و عدالت ازتهیه یک لیست ۴۸ نفره از تمام کسانی که تاکنون برای انتخابات ریاست جمهوری از طیف های مختلف اعلام آمادگی کردند و یا از آنها برای حضور در انتخابات دعوت شده خبر داد.

به گزارش اعتماد نو ،  سیدمحمدمیرباقری با بیان اینکه دکترروحانی جزو این لیست ۴۸نفره است، افزود:‌ این مجموع شامل سه طیف است؛ یک طیف کسانی هستند که کارتبلیغاتی می کنند، طیف دیگری همان هایی هستند که جریان های مختلف از آنها خواسته اند وارد صحنه شوند و یک طیف دیگر اشخاصی هستند که جبهه معتقد است اگربیایند به نفع کشور است.
وی ادامه داد: این تعداد تا دو هفته آینده به ۱۵ تا ۲۰نفر میرسد و در گام بعدی با حضوراعضای کلی جبهه اعتماد نو به نقل از برنامه ای کلی برای آنها درنظر می گیریم و نهایتا این تعداد به ۵ گزینه میرسد و به دنبال فراهم شدن شرایط رقابت از اوایل اردیبهشت ماه، چهار نفر به نفع گزینه اصلی کنار می روند.
سخنگوی ستاد انتخابات جبهه، پیشرفت، رفاه و عدالت با بیان اینکه شعار اصلی جبهه، اعتماد نو به نقل از برنامه سالاری است و براین نظر است که با اعتماد نو به نقل از برنامه سالاری می شود کشور را نجات داد، گفت: نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری باید توانایی این را داشته باشد که اعتماد نو به نقل از برنامه کلانی که ما طراحی کرده ایم را عملیاتی کنند.
میرباقری اظهارکرد: براساس هدف کلی و کلان، جبهه رفاه بیشتر نگاه اقتصادی دارد و معتقد است باید دولت عزت و رفاه سر کار بیاید و بتواند اقتصاد و معیشت جامعه را مطلوب تر و قابل قبول تر کند.

**دولت روحانی توانسته تورم را کنترل کند/ انتخابات ریاست جمهوری به شخص بستگی ندارد
وی افزود: دولت روحانی توانسته تورم را کنترل کند اما رکود هنوز پابرجاست و ما بیشتر روی این حوزه متمرکز شده ایم و دولت آینده باید دولتی باشد که در حوزه های اقتصادی اعتماد نو به نقل از برنامه های مدون و عملیاتی را ارائه دهد.
میرباقری، همچنین درباره این که در انتخابات آتی ریاست جمهوری بیشترین شانس رای آوری با چه شخصی خواهد بود گفت: انتخابات ریاست جمهوری به شخص بستگی ندارد بلکه به فضا سیاسی بستگی دارد؛ این که جریان های سیاسی بتوانند فضاهای انتخاباتی را تسخیر کنند.
وی یادآوری کرد: با نگاه به تاریخ انقلاب، رییسان جمهور قبلی هر کدام در تمام دوره ها در راستای ارتقای جایگاه کشور درحوزه های مختلف قدم های مثبتی را برداشته اند و هر کدام یک سری نقاط ضعفی داشتند که برخی این نقاط ضعف را درحوزه استراتژیکی، برخی دیگر درحوزه تاکتیکی و طیف دیگر در حوزه عملیاتی بررسی می کنند.
وی با بیان این که نمره تمام دولت ها مثبت است و دکتر روحانی هم از این وجهه کلی جدا نیست، گفت: یک سری کارکردهای مختلفی از دولت ها انتظارمی رفته و در این راستا در این دوره چهارساله، روحانی نمره قابل قبولی می گیرد و بر این اساس این دغدغه وجود دارد که انتخابات چهار ساله می شود یا هشت ساله.
سخنگوی ستاد انتخابات جبهه، پیشرفت، رفاه و عدالت اظهارکرد: اگر درکنار روحانی رقیب قدرتمندی قرارگیرد و بتواند فضای سیاسی کشور را مصادره کند، با توجه به این که درصد آرایی که روحانی در سال ۹۲ به دست آورد درصد خیلی قابل قبولی نبود ضریب خطر زیادی برای وی وجود دارد. اگر آنهایی که می آیند نتوانند به طور مطلوب فضای سیاسی و اعتماد عمومی را جلب کنند روحانی می تواند یک دوره دیگر باشد.

پاسداشت مرحوم سیدهادی خسروشاهی در دومین جایزه کتاب تاریخ انقلاب اسلامی
هم اکنون بخوانید

**انتخابات آتی ریاست جمهوری چند وجهی خواهد بود
وی با اعتقاد براینکه طیف بندی های قبلی و معادلات موجود به هم خورده است گفت: چون فضای سیاسی کشور برگرفته ازتفکر دو قطبی قبلی نیست و انتخابات چند وجهی را در این دوره از انتخابات می بینیم، به همین منظور می بیبنیم با وجود این که دو ماه به انتخابات باقی مانده هنوز فضا سیاسی نشده و هیچ نامزدی شفاف نشده است درحالی که در انتخابات قبلی این مسایل شفاف بود.
میرباقری افزود: در این دوره تمام گروه های مرجعی که هرسه جریان داشتند ماهیت، کارآمدی و توانایی خود را از دست داده اند؛ در مقطعی جامعه روحانیت مبارز مرجع اصولگرایان بود و هر چه از سوی این جامعه می گفتند قابل قبول بود و یک مقطعی هم اصلاح طلبان مرجعیت مجمع روحانیون، حزب مشارکت و سازندگی را به همراه داشتند و حزب مستقلین و اعتدالیون هم به این صورت. اما با فضایی در کشور مواجهیم که هیچ کدام از این گروه های سه گانه گروه مرجعی ندارند.
سخنگوی ستاد انتخابات جبهه، پیشرفت، رفاه و عدالت اظهارکرد: برای همین تمام گروه ها به دنبال ایجاد گروه مرجع برای خود هستند؛ همانطور که اصولگرایان جبهه مردمی را ایجاد کرده اند که گروه مرجع باشد و عملا نخواستند کار تشکیلاتی خاصی کنند، طیفی را وسیع کردند تا انتقادات کمتر باشد و اگر کسی کنارمانده است به این دلیل است که جبهه مردمی نیروهای انقلاب هنوز مرجعیت عامه پیدا نکرده است.
میرباقری گفت: از آنجایی که جبهه پایداری و ایستادگی و یک سری دیگر از جمنا جدا شده اند هنوز نمی شود گفت که جبهه مردمی نیروهای انقلاب یک مرجعی برای جریان اصولگرا محل تاثیرگذاری باشد.
وی افزود: جریان اصولگرایی عملا دوست دارند که «جمنا» مرجع باشد اما تاکنون موفق نبوده اند و درجریان اصلاح طلبی نیزهمین روال است که شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان و ایجاد یک سری احزاب جدید و یک سری کارکرده های عملیاتی در جبهه سازندگی را می بینید این ها هنوز با خلاء اصلی گروه های مرجع مواجه هستند و با طرح « آشتی ملی» به دنبال مرجع سازی بودند.
سخنگوی ستاد انتخابات جبهه، پیشرفت، رفاه و عدالت گفت: دراصلاح طلبان، مرجعیت را به روحانی داده اند و او را به عنوان محور انتخاب کرده اند و پیرامون وی حلقه ای تشکیل داده اند.
میرباقری افزود:‌ از زاویه دو قطبی نمی توان ارزیابی کرد که چه کسی برنده انتخابات خواهد شد و ما با خلاء تحلیلی مواجه می شویم. فضای سیاسی کشور نه دو قطبی که چند قطبی است و بستگی دارد در این فضا که کدام جریان ها، گروه ها و کدام اشخاص بتوانند فضا را اشغال کرده و به نفع خود مصادره و برای جامعه ایجاد مقبولیت کند.
وی گفت: هیچ طیف و گروه سیاسی درکشورتاکنون نتوانسته این فضا را بگیرد و حرکت گروه ها در راستای گرفتن فضای انتخاباتی است و بستگی به این دارد که چه اعتماد نو به نقل از برنامه عملیاتی را انجام دهند.

دنیای امروز، بدون خبرنگاران ناقص است
هم اکنون بخوانید

**مردم ۲۴ ساعت قبل از انتخابات تصمیم خود را می گیرند
میرباقری ادامه داد: اصطلاحی در بین مردم رایج است که مردم ۲۴ ساعت قبل از انتخابات تصمیم خود را می گیرند و همه آمارهایی که داده می شود و نظرسنجی ها مشخص کننده این است که با خلاء مواجه هستیم.
وی گفت:‌ تمام اعتماد نو به نقل از برنامه های جبهه مردمی نیروهای انقلاب برای گرفتن فضای انتخاباتی است نه فرد. برای این که بتواند فضای سیاسی و اجتماعی را مصادره کنند و مهم نیست که چه کسی را معرفی کنند.
میرباقری اظهارداشت: در انتخابات بیشتر فضای انتخاباتی تعیین کننده است. الان هیچ طیفی و هیچ گروه سیاسی در کشور نتوانسته فضا را در اختیار بگیرد و چون نمی توانند فضا را بگیرند بیشتر گروه ها به دنبال مرجع سازی و گرفتن خلاء ها هستند.
وی ادامه داد: دراصلاح طلبان این خلاء وجود دارد که روحانی رد صلاحیت می شود و این که رزرو برای او بگذارند یا نه خود اینها دغدغه های اصلاح طلبان است.

**اصلاح طلبان و اصولگرایان منتظر اقدام طرف مقابل هستند
وی تصریح کرد: هر دو طیف منتظر اقدام طرف مقابل هستند که ببینند چقدر می توانند فضا را بگیرند که دراین صورت نامزد خود را معرفی می کنند.
سخنگوی ستاد انتخابات جبهه، پیشرفت، رفاه و عدالت افزود: حرکت های جبهه مردمی نیروهای انقلاب و اصلاح طلبان و حتی اعتدالیون در راستای گرفتن فضای انتخاباتی است نه این که فردی خود را معرفی کند که نامزد هست یا نیست و هیچ کدام اعلام نکرده اند و تنها جرقه ای می زنند و بعد خاموش می شود. این نشان دهنده آن است که در این دوره فضا تعیین کننده است نه افراد مشخص و تاثیرگذار.

منبع:جماران

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

20 − 19 =

دکمه بازگشت به بالا