دکتر محمد کیانوش راد شامگاه یکشنبه در همایش الزامات و چالش های حکمرانی خوب در دانشگاه شیراز بیان کرد: این افراد در کمای سیاسی فرو نرفته اند و تعهد سیاسی خود را فراموش نکرده اند.
نماینده مردم اهواز در ششمین دوره مجلس شورای اسلامی افزود: نخبگان و دانشگاهیان باید فراتر از جناح های چپ و راست با هم میثاق ببندند که در چهارچوب قانون عمل کنند و نهضت و جنبش و حرکت قانون اساسی خواهی را راه بیندازند.
وی گفت: اگر قدرت بدون قانون و چارچوب قانونی باشد خودکامگی و دیکتاتوری است و قدرت و آزادی بدون قانون منجر به فساد می شود.
کیانوش راد بیان کرد: قانون اساسی به صراحت گفته است که اداره همه امور کشور بر اساس رای مردم است و شفافیت و پاسخگویی در آن دیده می شود.
او افزود: حرکت قانون اساسی خواهی، نوعی تعادل ایجاد می کند و از مطلق اندیشی و افراط گرایی در میان چپ و راست جلوگیری می کند و ملاک همه ما باید قانون باشد که اگر بنای ساختن و آباد کردن کشور را داریم باید بر روی این موضوع کار کنیم.
او ادامه داد: همه مردم در مقابل قانون مساوی هستند و هیچ کس حق ویژه ای در برابر قانون ندارد حتی مردم عادی نیز باید بتوانند سوال کنند چه برسد به نماینده مجلس.
کیانوش راد گفت: نظارت و پاسخگویی به معنای اصل شفافیت است و زمانی که نظارت وجود داشته باشد مسئول می داند که از او سوال پرسیده می شود و باید پاسخ دهد در غیر این صورت مردم او را عوض می کنند که روح قانون اساسی نیز همین است.
این فعال سیاسی بیان کرد:ما نه آمریکا را تایید می کنیم و نه آن را قبله دموکراسی می دانیم بلکه آمریکا نیز معایب و مزایایی دارد بلکه حرف ما این است که ما در مقابله با آمریکا باید مواضع خودمان را از خودمان و نه رفتارهای دشمن داشته باشیم زیرا گاهی دشمن می خواهد ما را فریب دهد.
وی اظهارداشت: نفس مذاکره با آمریکا مهم نیست بلکه مهم محتوای مذاکره است که چه مواردی در آن بیان می شود.
همایش الزامات و چالش های حکمرانی خوب را انجمن وفاق و توسعه دانشجویان دانشگاه شیراز برگزار کرد.